Направено в България

TEMPUS.MOTU GROUP (TMG) e платформа, предназначена да изведе бизнеса Ви на следващото ниво.

Като човек, вземащ решения, или ръководител, който непрекъснато изпълнява мониторинг и е ангажиран с ежедневните си дейности, рядко се случва да имате мозъчен тръст (аналитичен център), който е 100% фокусиран върху известните и неизвестните в момента бъдещи предизвикателства, които държат Вас и Вашия екип будни през нощта.

Ами, ако бихте могли да имате функционален, гъвкав, практически екип от съветници, в който можете да сменяте членовете с течение на времето, за да отговарят по-добре на вашите нужди? Само един, двама или трима експерти с доказан опит, избрани да Ви подкрепят, въз основа на текущите Ви нужди... и достъп до много по-голяма група от експерти, когато е необходимо.

Избрани клиенти

MasterCard
IFC
MobilityXLabs
CEVT
Tera Data
The World Bank
AIB
BoAML
EON
Government of Kazakhstan
Business Sweden

Корпоративни услуги

Проверка на съответствието (Due diligence)
Разработване на концепции и идеи
Разработване на услуги
Развитие на продукти
Изследователска и развойна дейност
Развитие на служители
Коучинг на висшия мениджмънт

Консултативният съвет като услуга

Корпоративна стратегия
Финансова стратегия
Управленска стратегия
Рамки за иновации
Стратегическо портфолио
Мрежи от партньори

ДРУГИ.

Основни бележки
Уъркшопи
Семинари
Съдействие при стартиране на бизнес

Нашият подход ускорява развитието на естествените технологии за растеж, насърчава трансфера на технологии и иновации, установява структури за управление и движи вашия бизнес напред, като същевременно гарантира устойчив растеж, улавя интелектуална собственост и оптимизира Вашите инвестиции.

Визия и Стратегия

Работим с клиентите ни, за да разберем по-добре тяхната текуща парадигма и предизвикателства. След това използваме нашата мрежа, за да изследваме и начертаем потенциално бъдеще и траектории, да дефинираме визията и да проектираме множество стратегии.

Сътрудничество и Развитие

Ние проектираме набори от вътрешни и външни експерименти и идентифицираме усилията за сътрудничество, необходими за реализиране на визията. Ние помагаме за разработването на продукти, услуги, партньорства и бизнес модели, които водят до нови приходи, максимизиране на печалбата и създаване на нова интелектуална собственост.

Трансформация и Растеж

Работим заедно с ключовите заинтересовани страни и ръководителите в организацията, за да осигурим успешни иновации и трансфер на технологии. Ние осигуряваме потока на комуникация и създаване на знания.

Как работим ние?

Нашият модел на работа е прост, можете да избирате от два пакета. И двата пакета ще Ви осигурят посоката, от която се нуждаете, за да движите бизнеса си напред с ясен фокус върху растежа.

Ако имате нужда от работещи решения в краткосрочен план и искате да ускорите своята организация и да намерите промени, които могат и трябва да бъдат приложени, препоръчваме нашия пакет Стратегия и бизнес развитие.

Ако, от друга страна, смятате, че трансформацията на Вашата организация ще се извършва за продължителен период от време поради по-сложна и преплетена структура и бизнес модел, тогава препоръчваме нашия Консултативен съвет като услуга.

Стратегия и бизнес развитие

Нашият пакет Стратегия и бизнес развитие е предназначен за компании, които се нуждаят от незабавна намеса, за да бъдат оценени текущите стратегии/продукти/услуги и да работим активно с Вас в следните области:

  • Създаване на продукти и услуги: Време ли е да намерите нов продукт или услуга, които Вашите клиенти ще харесат и ще плащат за него? Идеалният начин да намерите услуга или бизнес модел е спринт за дизайн на услуги.
  • Преглед на стратегията и бизнеса: Тази стратегическа интервенция е за компании, които искат да преразгледат съществуващата си стратегия и/или технологичен пакет и да извършат инвентаризация на високо ниво.
  • Спринт за подобряване на продукти/услуги: Спринтът за подобряване на продукти/услуги Ви помага бързо да разрешите най-важните проблеми със съществуващия ви бизнес, продукти и услуги. Ние можем да Ви помогнем да използвате наличните технологии и бизнес подходи, за да прецизирате съществуващите си предложения за продукти или услуги.
  • Бързо изработване на дълбоки технологични прототипи: Това осигурява подход на активен брейнсторминг относно разработването на оферти за продукти и услуги. Нашата тестова среда е проектирана да идентифицира търканията и да проектира експерименти, за да проучи въздействието на потенциалните решения, като същевременно използва обучението за дефиниране на бъдещи политики.

 

Консултативният съвет като услуга

Открихме, че много организации стават ограничени в начина си на мислене, избирайки да повтарят едни и същи модели, независимо от резултата. Не е лесна задача да намерите правилните хора, които да разработят и да въведат нови идеи на пазара. Иновацията е чувствителен и деликатен процес, който изисква нестандартна креативност и любопитство.

Този пакет е предназначен за по-дългосрочна интервенция (минимум 4 месеца), в зависимост от Вашите изисквания. Обикновено предлагаме този пакет, когато са желателни по-сложни, мащабни интервенции, които да окажат наистина силно въздействие върху Вашия бизнес.

Този пакет Ви предоставя достъп до нашия екип от съветници като услуга за детайлно проучване на Вашия бизнес и търсене на онези нововъзникващи възможности, които могат да създадат нови пътища за развитие и растеж. Включването на съответните членове на нашия екип във Вашите месечни управленски срещи, тримесечни заседания на борда и изпълнителен мениджърски екип или чрез участие в нашите специални вечери „Chatham House Rules“ ще Ви помогне да се справите както с тактическите, така и със стратегическите предизвикателства, ще предизвикате и защитите бизнеса си, ще намерите нови партньорства и гарантиране на устойчивост, гъвкавост и растеж.

Освен това ще имате постоянен достъп до целия консултативен екип, който да Ви помогне да създадете идеи, ще получавате нашата гледна точка относно актуалните предизвикателства пред организацията Ви и ще Ви съдейства да се справите със специфичните въпроси от Вашия борд на директорите и ръководен екип (това ще се случи чрез едночасови онлайн срещи или чрез мениджърския екип на TMG).

За нас

„Оцеляват най-силните“ не означава непременно да си най-бързият или най-силният, а по-скоро да си подготвен, гъвкав и пригоден към конкретната среда и време.

Това важи както за отделния човек, така и за бизнеси, правителствата, градовете и обществата.

Екипът ни е изграден от група специалисти и личности от висок калибър, гордеем се с това, че можем да проектираме и дефинираме бъдеще, което ще повлияе на обществото и ще доведе до нови тенденции. Ние помагаме на клиентите ни да си представят дългосрочната игра, като същевременно гарантираме наличието на правилните стратегически и технологични градивни елементи за стимулиране на устойчив растеж, улавяне на стратегическа интелектуална собственост и осигуряване на по-ранна възвръщаемост на инвестициите.

Водени сме от дълбоко уважение към предприемаческото творчество и процеса на изобретяване. Всичко, което правим, е предназначено да разгърне неизползван потенциал и да разкрие нови възможности за растеж и го правим, без да правим компромис с нашите основни морални ценности - Простота, Полезност, Въздействие.

Живко Иванов

Старши партньор

jivko.ivanov@tempusmotu.com

Говори за #стратегически финанси, #тенденции в индустрията, #бизнес моделиране, #иновационни модели, #организационно развитие, #психология на успеха

Тревър О'Рурк

Старши партньор

trevor@tempusmotu.com

Говори за #комуникационна стратегия, #развитие на бизнеса, #устойчивост, #геополитически тенденции, #социални промени #рамки на марката

Арик Дроми

Основател / главен изпълнителен директор

aric@tempusmotu.com

Говори за #стратегия, #развитие на бизнеса, #наставничество и консултации, #технологични тенденции, #социални промени и нови икономически модели #иновационни рамки

Бенджамин Талин

Старши партньор

ben@morethandigital.info

Говори за #стратегия на марката, #иновации в държавната и политическата сфера , #икономически тенденции, #управление на промените #развитие на обществото #корпоративна стратегия

Д-р Динеш Малипеди,

Партньор

dinesh.mallipeddi@tempusmotu.com

Говори за #изследвания, #приложни науки, #устойчивост, #академично развитиеt

София
Пловдив
Гьотеборг

Адрес на централата: ул. 11 август 17, София 1202

info@tempusmotu.com

Scroll to Top